S

출발 지점:
요코하마 역

 • 15분
 • 1258
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line, [JT] Tōkaidō Line - Shonan Monorail

 • 30분
 • 730
 • 오다큐 에노시마선 급행, 오다큐 에노시마선 각역정차 - [JT] Tōkaidō Line

 • 1시간
 • 1586
 • [JT] Tōkaidō Line -

가장 빠름

 • 1시간
 • 4722
 • [JT] Tōkaidō Line - 신칸센 히카리, 신칸센 고다마 -

가장 저렴

 • 2시간15분
 • 2238
 • [JT] Tōkaidō Line -

F

마무리 지점:
하네다공항