Chinese

Kaoyahten Pekindakkusemmontenchukagaiten

Kaoyahten Pekindakkusemmontenchukagaiten

SEKKOMON Honatsugimirodoisutoten

SEKKOMON Honatsugimirodoisutoten

SEKKOMON Kawasakidaisuten

SEKKOMON Kawasakidaisuten

Gyozashuka

Gyozashuka

Makomi Iseharahonten

Makomi Iseharahonten

Shisenchubo Ofunaten

Shisenchubo Ofunaten

Shisen-Chubo Yokohamanishiguchiten

Shisen-Chubo Yokohamanishiguchiten

Chugokuhanten

Chugokuhanten

Yokohamachukagai Irodorigoshokushoromposemmonten Ryukaihanten

Yokohamachukagai Irodorigoshokushoromposemmonten Ryukaihanten

Sanwarou

Sanwarou

OHSHO Gurantsurimusashikosugiten

OHSHO Gurantsurimusashikosugiten

Kochuten

Kochuten

Tetteketen Musashikosugi

Tetteketen Musashikosugi

Ko-cho

Ko-cho

Shikiken

Shikiken

Sai-Ryu Chugokuryorisairyu

Sai-Ryu Chugokuryorisairyu

Fukuryu Shuka

Fukuryu Shuka

Issumboshi Yokohamahigashiguchiten

Issumboshi Yokohamahigashiguchiten

Keichinro Odoriten

Keichinro Odoriten

Bouya

Bouya

Yokohamachukagai Gokujoh Fukahirekosu Enkaikoshitsu Yokohamashuka

Yokohamachukagai Gokujoh Fukahirekosu Enkaikoshitsu Yokohamashuka

Sanbyakuraku Fujisawaten

Sanbyakuraku Fujisawaten

Tenpujo

Tenpujo

Kouyou Hanten Tsujidotenchukaryori

Kouyou Hanten Tsujidotenchukaryori

KEI TOKU CHIN Shinkanenkai

KEI TOKU CHIN Shinkanenkai

HUKUSEIROU

HUKUSEIROU

Enkai Chuka Shisenchubo hanare

Enkai Chuka Shisenchubo hanare

HongKong Chubo Yokohamakitanishiguchiten

HongKong Chubo Yokohamakitanishiguchiten

Koushouki Shinkan Koshokishinkan

Koushouki Shinkan Koshokishinkan

Yoshu Chubo Honatsugi

Yoshu Chubo Honatsugi

Eria Yo

Eria Yo

Shigoroku Saikan Honkan

Shigoroku Saikan Honkan

SEI REN Totsukamodeiten

SEI REN Totsukamodeiten

Koshitsu Hinabe Tabehodai GAJOEN

Koshitsu Hinabe Tabehodai GAJOEN

Kiyoken

Kiyoken

Hakkai

Hakkai

DALIAN Rarapotoebinaten

DALIAN Rarapotoebinaten

OHSHO Uingukitchinkeikyutsurumiten

OHSHO Uingukitchinkeikyutsurumiten

Fukuensyuka Yokohamanishiguchiten

Fukuensyuka Yokohamanishiguchiten

Yokohamachukagai Irodorigoshokushoromposemmonten Ryukaihantenohtohriten

Yokohamachukagai Irodorigoshokushoromposemmonten Ryukaihantenohtohriten

Hiratsuka Tezukuri Tenshin Tabehodai Rakurakutei

Hiratsuka Tezukuri Tenshin Tabehodai Rakurakutei

OSAKA OHSHO Yoshinochoten

OSAKA OHSHO Yoshinochoten

Manchinrou

Manchinrou

Sai Kannai

Sai Kannai

OSAKA OHSHO Koyasuten

OSAKA OHSHO Koyasuten

ARIJOU Yokohamarandomakutawaten

ARIJOU Yokohamarandomakutawaten

KOUEN Yokohamaten

KOUEN Yokohamaten

Densetsu no Sutadon-ya Yokohamanishiguchiten

Densetsu no Sutadon-ya Yokohamanishiguchiten

Kantonryori & Yamuchatabehodaisemmonten Ronshinhanten

Kantonryori & Yamuchatabehodaisemmonten Ronshinhanten

ARIJOU Minatomiraiten

ARIJOU Minatomiraiten

Juuni

Juuni

Fuku Yokohamatsuruyachoten

Fuku Yokohamatsuruyachoten

Hou Rai Syun Han Ten Higashiguchiten

Hou Rai Syun Han Ten Higashiguchiten

SEI-REN Yokohamanishiguchiten

SEI-REN Yokohamanishiguchiten

Mandoukou

Mandoukou

Dalian Chukagaiten

Dalian Chukagaiten

Hōrakuen

Hōrakuen

Katohanten

Katohanten

Shinsouen Kamakuraten

Shinsouen Kamakuraten

Toukaen

Toukaen

ROUPEKIN Ropekinchukagaihonten

ROUPEKIN Ropekinchukagaihonten

OHSHO Tsunashimaekimaeten

OHSHO Tsunashimaekimaeten

OHSHO Motosumiyoshiten

OHSHO Motosumiyoshiten

Densetsu no Sutadon-ya Yokohamahinodechoten

Densetsu no Sutadon-ya Yokohamahinodechoten

Ebichahan

Ebichahan

Saiho Shinkan

Saiho Shinkan

HouRaiSyunHanTen Honten

HouRaiSyunHanTen Honten

Houkouen Sentaminamiten

Houkouen Sentaminamiten

Dai Shinyurigaokaten

Dai Shinyurigaokaten

GARDENA

GARDENA

Yokohamachukagai Kamayakipekindakkutabehodai Ryushoki

Yokohamachukagai Kamayakipekindakkutabehodai Ryushoki

RYUJYOUHANTEN

RYUJYOUHANTEN

Seikourou Shinyokohama

Seikourou Shinyokohama

Suttokodokkoi Jieiarushinsugitaekiten

Suttokodokkoi Jieiarushinsugitaekiten

Horin

Horin

Torisei Chuorinkanten

Torisei Chuorinkanten

Dairensyokufu Fujisawaten

Dairensyokufu Fujisawaten

Fukuman'en Hontenenkai

Fukuman'en Hontenenkai

OHSHO Tsurumiten

OHSHO Tsurumiten

Hinchinkaku Hyakugojuichiodashikitabehodai

Hinchinkaku Hyakugojuichiodashikitabehodai

keikyu

keikyu

OHSHO Ariohashimototen

OHSHO Ariohashimototen

Senrisai

Senrisai

OHSHO Higashikanagawaekinishiguchiten

OHSHO Higashikanagawaekinishiguchiten

Kyokarou Tsuruyachokureinten

Kyokarou Tsuruyachokureinten

Koshitsu Chugokuryori Tabehodaito Ugarashi Kawasaki Honten

Koshitsu Chugokuryori Tabehodaito Ugarashi Kawasaki Honten

OHSHO Kanazawabunkoekinishiguchiten

OHSHO Kanazawabunkoekinishiguchiten

Manor House

Manor House

Tenkai

Tenkai

Nirakusou

Nirakusou

RYU-MON Yokohamachukagaitenenkai

RYU-MON Yokohamachukagaitenenkai

Densetsu no Sutadon-ya Mizonokuchiten

Densetsu no Sutadon-ya Mizonokuchiten

Kawashoro

Kawashoro

Ni xiao wo xiao Niishowaashokawasakiten

Ni xiao wo xiao Niishowaashokawasakiten

BAIRAN Yokohamabeikuotaten

BAIRAN Yokohamabeikuotaten

Wise

Wise

Chohakkai-no Daidokoro Kawasakinishiguchi

Chohakkai-no Daidokoro Kawasakinishiguchi

Douhatsu Bekkan

Douhatsu Bekkan

Densetsu no Sutadon-ya Kawasakiten

Densetsu no Sutadon-ya Kawasakiten

Suisenkaku

Suisenkaku

SEI-REN Yokohamaminatomiraiten

SEI-REN Yokohamaminatomiraiten

Gyushige Tsurumiten

Gyushige Tsurumiten

Chin Mabodofu Kuinzusukueayokohamaten

Chin Mabodofu Kuinzusukueayokohamaten

Fuhpao Shinyurigaokaten

Fuhpao Shinyurigaokaten

OHSHO Ofunaekikasamaguchiten

OHSHO Ofunaekikasamaguchiten

Gyoza-ya Higashikanagawaten

Gyoza-ya Higashikanagawaten

Hama no Kakigoya Higashikanagawaten

Hama no Kakigoya Higashikanagawaten

Rengoukan

Rengoukan

Chukaryori Koyohanten Hiratsukaekimaeten

Chukaryori Koyohanten Hiratsukaekimaeten

HOKOEN Shinyokohamapekindakkusemmonten

HOKOEN Shinyokohamapekindakkusemmonten

Canton Lounge

Canton Lounge

Honkouryan Sagamiharaten

Honkouryan Sagamiharaten

Jougenkyou

Jougenkyou

Kaigenshuka

Kaigenshuka

BAIRAN Kyubikkupurazashinyokohamaten

BAIRAN Kyubikkupurazashinyokohamaten

Tairiku

Tairiku

HOKOEN Yamatoten

HOKOEN Yamatoten

OHSHO Musashinakaharaten

OHSHO Musashinakaharaten

OHSHO Honatsugiten

OHSHO Honatsugiten

BAIRAN Kinkakushanhairyori

BAIRAN Kinkakushanhairyori

Touen Honatsugiten

Touen Honatsugiten

Trufun

Trufun

Kiyokenhonten Chugokuryori Kakyu

Kiyokenhonten Chugokuryori Kakyu

WANGFUJING Wanfuchinresutoran

WANGFUJING Wanfuchinresutoran

Densetsu no Sutadon-ya Zamaten

Densetsu no Sutadon-ya Zamaten

SHINSOUEN Kamakurakomachidori

SHINSOUEN Kamakurakomachidori

Miraku

Miraku

Yokohamachukagai Ranchienkai Shorompoh Fukumanenshinkan

Yokohamachukagai Ranchienkai Shorompoh Fukumanenshinkan

SEI-REN Kawasakinishiguchiten

SEI-REN Kawasakinishiguchiten

Kakuni-no Meiten Yokohama Chukagai Keichinroh

Kakuni-no Meiten Yokohama Chukagai Keichinroh

Ryuusen

Ryuusen

PANDA RESTAURANT Pandahanten

PANDA RESTAURANT Pandahanten

OHSHO Uingukitchinkeikyukawasakiten

OHSHO Uingukitchinkeikyukawasakiten

Densetsu no Sutadonya Misannomise

Densetsu no Sutadonya Misannomise

Saikouen

Saikouen

Fukueimon Kawasakinikkohoteruten

Fukueimon Kawasakinikkohoteruten

OHSHO Hiratsukaekinishiguchiten

OHSHO Hiratsukaekinishiguchiten

OHSHO Ishikawachoten

OHSHO Ishikawachoten

ManKinRou

ManKinRou

Kinkogen

Kinkogen

Taipei Hanten Kawasakihonten

Taipei Hanten Kawasakihonten

Turandot

Turandot

Chukatabehodai Taiwantencha Shinyokohamaten

Chukatabehodai Taiwantencha Shinyokohamaten

OHSHO Musashishinjoten

OHSHO Musashishinjoten

Gaku

Gaku

Honkakuchuka Tabenomihodai Kakokaku

Honkakuchuka Tabenomihodai Kakokaku

KANO DINING

KANO DINING

Mampuku Ofunaten

Mampuku Ofunaten

Mangenshuka

Mangenshuka

KIKKA

KIKKA

Ajiambisutoro Dai Aobadaiten

Ajiambisutoro Dai Aobadaiten

Chugokuryori Kaihinken

Chugokuryori Kaihinken

Roensaikan Ebinaten

Roensaikan Ebinaten

Dairinzan Kawasakiten

Dairinzan Kawasakiten

KEI TOKU CHIN

KEI TOKU CHIN

Cha-Ma-En

Cha-Ma-En

Houchinrou Shimmarukoten

Houchinrou Shimmarukoten

Kyokarou Chukagaiodoritembekkan

Kyokarou Chukagaiodoritembekkan

TOU EN SHU ROU

TOU EN SHU ROU

OHSHO Fuchinobeten

OHSHO Fuchinobeten

Oshiro Yokohamakannaiten

Oshiro Yokohamakannaiten

Kakeien

Kakeien

Yokohamachukagai Shofukumon Yamuchatabehodai

Yokohamachukagai Shofukumon Yamuchatabehodai

HongKong Chubo Minamisaiwaiyokohamanigoten

HongKong Chubo Minamisaiwaiyokohamanigoten

Setsuen Yokosukaten

Setsuen Yokosukaten

Houtenkaku Shinkan

Houtenkaku Shinkan

Ryuusen Ryusenichibakan

Ryuusen Ryusenichibakan

Nikkou

Nikkou

TENFU Nogeten

TENFU Nogeten

OHSHO Odakyumarushiehadanoten

OHSHO Odakyumarushiehadanoten

Tou-ka

Tou-ka

Fukuryuusyuka

Fukuryuusyuka

Fuukaen Ichigaoten

Fuukaen Ichigaoten

Hisuiro Shinkan

Hisuiro Shinkan

Banri

Banri

Kazura

Kazura

Odashikitabehodai Gyozasenta Koki

Odashikitabehodai Gyozasenta Koki

OHSHO Totsukaekinishiguchiten

OHSHO Totsukaekinishiguchiten

Syambara Kannaiten

Syambara Kannaiten

Hana

Hana

ICHIRAKU

ICHIRAKU

Partyspace&Banquet Pateisupesu

Partyspace&Banquet Pateisupesu

OHSHO Chuorinkammoruten

OHSHO Chuorinkammoruten

Densetsu no Sutadon-ya Yokosukasaharaten

Densetsu no Sutadon-ya Yokosukasaharaten

Yi-chang

Yi-chang

Keitokuchin Honten

Keitokuchin Honten

KINHOUSYUKA Kinhoshuka

KINHOUSYUKA Kinhoshuka

Fukuman'en Odawaraten

Fukuman'en Odawaraten

Sankairou Shinyokohamaten

Sankairou Shinyokohamaten

Syoukotei

Syoukotei

Kankouun Kawasakinakamisedoriten

Kankouun Kawasakinakamisedoriten

Shiangyoza Ebinaten

Shiangyoza Ebinaten

Kamakura Yamashita Hanten

Kamakura Yamashita Hanten

BAIRAN Sentakitaten

BAIRAN Sentakitaten

Densetsu no Sutadon-ya Ariohashimototen

Densetsu no Sutadon-ya Ariohashimototen

Kyokaro Shinyurigaokaten

Kyokaro Shinyurigaokaten

Toukaisaikan

Toukaisaikan

FUKUSHOEN Jiemuzushinyokohamaten

FUKUSHOEN Jiemuzushinyokohamaten

Pinchinshuka

Pinchinshuka

Houtenkaku

Houtenkaku

Powered by: