S

Startpunkt

Minato Mirai 21

Yokohama Archiv der Geschichte

Osanbashi Yokohama Internationaler Passagier Terminal

Yokohama Chinatown

Hotel New Grand

Tsurugaoka Hachimangu

Enoshima Schrein

Nango Hidari-Fuji (links Fuji)

Fuji auf der linken Seite in Fuji Yoshiwara

Miho no Matsubara (Miho Pinienhain)

F

Zielpunkt

Hinzugefügt