S

Startpunkt:
Yokohama Station

 • 45min
 • 600
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

Kan'ei-ji

30min

 • 1St
 • 801
 • Tsukuba Express Local, Tsukuba Express Rapid, Tsukuba Express Semi-Rapid - [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

 • 30min
 • 310
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

 • 15min
 • 270
 • Keikyu Evening Wing

 • 1St
 • 903
 • Keikyu Kurihama Local, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Zielpunkt:
Haneda Flughafen