Minamiashigara

Minamiashigara

Daiyūzan Saijō-ji Tempel
Westliches Gebiet

Daiyūzan Saijō-ji Tempel

Asahi Brauerei - Kanagawa Brauerei
Westliches Gebiet

Asahi Brauerei - Kanagawa Brauerei

Yuhino Wasserfälle
Westliches Gebiet

Yuhino Wasserfälle