Yokosuka

Yokosuka

Uraga’s Watashi-bune Ferry Boat
Yokosuka, Miura

Uraga’s Watashi-bune Ferry Boat

Tateishi Park
Yokosuka, Miura

Tateishi Park

Yokosuka Dobuita Street
Yokosuka, Miura

Yokosuka Dobuita Street

Memorial Ship MIKASA
Coupon
Yokosuka, Miura

Memorial Ship MIKASA